Komplexní diagnostická a léčebná péče

krevní odběry, EKG, možnost stanovení hladiny CRP a INR

Objednávky pacientů s neakutními případy

objednání v ordinačních hodinách pro zvané

Žádost
o předpis na léky

žádat lze telefonicky, e-mailem nebo online objednávkou

Vydání
eReceptu

elektronický recept pro vyšší komfort a bezpečnost pacientů

EVIPA
evidence pacientů

rychlá identifikace pacientů již při vstupu do čekárny

Preventivní
prohlídky

provádí se 1× za 2 roky, jsou plně hrazeny pojišťovnami

Očkování

klíšťová encefalitida, chřipka, tetanus, infekční žloutenka, pneumokoková infekce

Pracovně-lékařská
péče

pro ochranu zaměstnanců
před poškozením zdraví prací

Komplexní diagnostická a léčebná péče
Komplexní diagnostická a léčebná péče

krevní odběry, EKG, možnost stanovení hladiny CRP a INR přímo v ordinaci

Komplexní diagnostická a léčebná péče


krevní odběry, EKG, možnost stanovení hladiny CRP a INR přímo v ordinaci

Stanovení správné diagnózy pouze na základě klinických příznaků je mnohdy obtížné a je tak nutné podpořit klinická rozhodnutí lékaře laboratorním odběrem. V ambulanci praktického lékaře je důležité, aby výsledky laboratorního vyšetření byly k dispozici ještě během návštěvy pacienta v ordinaci a mohla být ihned stanovena diagnóza a rozhodnuto o léčbě.

V současnosti jsou k dispozici diagnostické testy, které mohou být jednoduše prováděny lékařem nebo sestrou přímo u pacienta, a jejich výsledky jsou dostupné během několika minut. Hovoříme o systémech POCT (point of care testing). V naší ambulanci vyšetřujeme systémem POCT parametry CRP a INR.

 • CRP – parametr zánětu, který nám pomáhá zejména v odlišení virových a bakteriálních infekcí, a tím i v rozhodnutí o nasazení antibiotické léčby.
 • INR – parametr hemokoagulace (krevního srážení), který nám umožňuje monitorovat úspěšnost antikoagulační léčby u pacientů např. po plicní embolii, tromboze žil, apod. léčených Warfarinem.
Neakutní případy
Neakutní případy

lze objednat také v ordinačních hodinách pro zvané

Objednávky pacientů s neakutními případy


možnost objednání v ordinačních hodinách pro zvané

Pacienti, kteří nepotřebují akutní ošetření se mohou objednat na vyšetření v ordinačních hodinách pro zvané.
Slouží například pro:

 • preventivní prohlídky (zdravotní i pracovně-lékařské)
 • vyšetření na řidičské průkazy, profesní průkazy nebo zdravotní průkazy
 • vyšetření pro potřeby ČSSZ, ÚP (invalidní důchody, mimořádné výhody, příspěvky na péči a další)
 • vyšetření před operací
 • vyšetření před nástupem léčby v lázních

Žádost o předpis na léky


žádat lze telefonicky, e-mailem nebo online objednávkou

Pacienti, kteří jsou u nás registrovaní, mohou požádat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře o předpis na léky, které trvale užívají.

 • Je potřeba vždy uvést název léku, sílu, dávkování a počet balení (např. Lozap tbl 50 mg, 1-0-0, 3 balení).
 • Doba, na kterou lze maximálně předepsat léky, je 3 měsíce.
 • Platnost receptů je 14 kalendářních dnů u běžných léků, 5 dnů u antibiotik.
 • Po ověření a kontrole údajů budou recepty připraveny u zdravotní sestry a pacienti si je mohou vyzvednout bez čekání během ordinační doby.
Vydání eReceptu
Vydání eReceptu

elektronický recept pro vyšší komfort a bezpečnost pacientů

Vydání eReceptu


Recept lékař odešle po vyšetření pacienta elektronicky do centrálního uložiště dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pacient obdrží tištěný recept, v lékárně pak dostane, po ověření údajů v SÚKLu, předepsané léčivo.

Jaké jsou výhody eReceptu?

Zvýšení bezpečnosti pacientů

 • eRecept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně
 • Lékař si může ověřit v centrálním uložišti SÚKLu, zdali:
  • si pacient lék vyzvedl
  • nebyl lék v lékárně zaměněn
  • pacient neužívá další lék s jiným názvem, ale totožnou účinnou látkou a podobně
Identifikátor eReceptu

Komfort pro pacienty - eRecept lze:

 • vytisknout a předat v ordinaci během vyšetření
 • zaslat emailem - pacient si jej vytiskne a předloží v lékárně (event. si pacient z receptu opíše 25ti místný kód tzv. identifikátor pod čárovým kódem na eReceptu a předloží jej v lékárně)
 • zaslat ve formě SMS zprávy - pacient obdrží 25ti místný kód, tzv. identifikátor, který sdělí v lékárně

Zasílání eReceptu e-mailem či SMS zprávou je určeno zejm. k zasílání receptů u chronicky nemocných pacientů s dlouhodobou léčbou. Není určeno k zasílání receptů akutně nemocným pacientům, u kterých je nezbytně nutná návštěva v ordinaci a řádné vyšetření. Preferovaný způsob zasílání eReceptu pacientům je e-mail s vytištěním e Receptu a jeho předložením v lékárně.

EVIPA - evidence pacientů
EVIPA

u nás to jde jednoduše

EVIPA - evidence pacientů


S novou ordinací přinášíme také novou úroveň evidence pacientů – český systém EVIPA od společnosti Medingo s.r.o. Identifikátor eReceptu

Toto řešení pomocí terminálu předchází konfliktům a zavádí jasný řád při vstupu pacienta do ordinace.
Ovládání je naprosto jednoduché a pohodlné →

EVIPA - evidence pacientů
1.

Vložení dokladu

Po příchodu do čekárny vložíte osobní doklad do terminálu EVIPA.

EVIPA 1. krok
2.

Evidence pořadí

Jste ihned zaevidováni systémem EVIPA v pořadí čekajících.

EVIPA 2. krok
3.

Identifikace u lékaře

Lékařka a sestra mají okamžitě k dispozici Vaší zdravotní kartu.

EVIPA 3. krok
4.

Pozvání do ordinace

Vyčkáte pohodlně a bez stresu na vyzvání ke vstupu do ordinace.

EVIPA 4. krok
Preventivní prohlídky
Preventivní prohlídky

provádí se 1× za 2 roky, jsou plně hrazeny pojišťovnami

Preventivní prohlídky


Obsah preventivních prohlídek a jejich časové rozmezí je určen vyhláškou č. 56/1997 Sb.
Provádí se od 18-ti let věku 1× za 2 roky, nejdříve však 23 měsíců od předešlé preventivní prohlídky.

Během preventivní prohlídky provádíme:

 • doplnění rodinné, osobní a profesionální anamnézy
 • kontrolujeme poslední očkování proti tetanu
 • kompletní fyzikální vyšetření pacienta
 • a další pomocná vyšetření

Dle výsledků prohlídky pak indikujeme případné další vyšetření. Preventivní prohlídky jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Ordinace
Očkování

klíšťová encefalitida, chřipka, tetanus, žloutenka, pneumokok

Očkování


Klíšťová encefalitida je infekční virové onemocnění přenášené na člověka nejčastěji přisátím infikovaného klíštěte. Období výskytu onemocnění je od začátku léta do pozdního podzimu.

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Očkování se provádí injekční aplikací očkovací látky do svalu postupně ve třech dávkách. Druhá dávka se aplikuje 1 - 3 měsíce po první, třetí dávka pak za 5 - 12 měsíců po druhé injekci. Posilující booster dávka se doporučuje za 3 - 5 let po prvním očkování. Očkování proti klíšťové encefalitidě může být zahájeno kdykoliv, nicméně zimní měsíce patří k nejvhodnějším. K účinné ochraně proti klíšťové encefalitidě dochází již za 2 týdny po aplikaci druhé dávky.

Chřipka je virové onemocnění, které se u nás obvykle vyskytuje v období leden - duben. Projevuje se vysokou horečkou, suchým kašlem, bolestí hlavy a celkovou neschopností.

Očkování proti sezónní chřipce

Očkování představuje jedno z možných preventivních opatření. Očkovací látka se aplikuje injekcí do svalu. Po očkování je nutné vyčkat v ambulanci 30 min pro případ reakce s nutností ošetření. Očkování je vhodné aplikovat během podzimních měsíců. Po očkování se protilátky tvoří za 2 - 3 týdny, jejich účinnost trvá minimálně 3 - 5 měsíců. Mnohé zdravotní pojišťovny hradí očkovací látku i její aplikaci v rámci svých nadstandardních programů.

Tetanus je onemocnění vyvolané baktérií Clostridium tetani, které způsobuje svalové křeče vedoucí zpravidla ke smrti.

Očkování proti tetanu

Jedinou ochranou je pravidelné očkování. To se provádí zpravidla aplikací očkovací látky do svalu postupně 3 dávkami. Druhá dávka se podává 6 týdnů po první, třetí za 6 měsíců po druhé injekci. Posilující dávka se doporučuje každých 10 - 15 let.

Virová hepatitida typu A je označována jako nemoc špinavých rukou. Projevuje se nevolností, únavou, zvracením, bolestmi zad a břicha. Inkubační doba je 2 až 4 týdny.

Očkování proti hepatitidě typu A

Účinnou ochranu představuje očkování dvěma dávkami vakcíny, druhá dávka se pak podává za 6 - 12 měsíců po první dávce.

Virová hepatitida typu B, tzv. sérová žloutenka, se přenáší krví infikovaného člověka. Inkubační doba je 6 týdnů až 6 měsíců a onemocnění mívá závažný průběh.

Očkování proti hepatitidě typu B

Očkování proti virové hepatitidě typu B představuje v současné době nejspolehlivější způsob ochrany před touto nemocí. Základní očkování proti žloutence typu B představují 3 dávky podané v 0., 1. a 6. měsíci. Posilující očkování není nutné provádět.

U pneumokokových onemocněních je původcem onemocnění je bakterie streptococus pneumonie. K přenosu infekce dochází kapénkovou infekcí.

Očkování proti pneumokokovým onemocněním

Očkování je doporučeno k ochraně před pneumokokovými infekcemi, zejména před záněty plic, způsobenými sérotypy obsaženými ve vakcíně. Cílovými skupinami jsou především:

 • osoby ve věku 65 let a starší, zvláště starší osoby žijící v ústavech
 • oslabené osoby nebo osoby, jejichž zdravotní stav vede k časté hospitalizaci (diabetes, chronická bronchitida, respirační selhání, srdeční selhání, závislost na alkoholu a kouření v anamnese, atd.)
Pracovně-lékařská péče
Pracovně-lékařská péče

pro ochranu zaměstnanců
před poškozením zdraví prací

Pracovně-lékařská péče


Zajištění pracovně-lékařské péče o zaměstnance je zákonnou povinností každého zaměstnavatele bez ohledu na velikost podniku či počet zaměstnanců. Cílem pracovně-lékařské péče je, ve spolupráci se zaměstnavatelem, zabezpečit ochranu zaměstnanců před poškozením zdraví prací, vznikem nemocí z povolání a úrazů.

Jedná se zejména o:

 • dohled nad zdravím zaměstnanců
 • provádění preventivních prohlídek (vstupních, periodických, mimořádných, výstupních, event. následných)
 • dohled nad pracovními podmínkami
 • sledování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců
 • provádění pravidelného dohledu na pracovištích
 • vyhodnocování expozice zaměstnanců rizikovým faktorům pracovních podmínek

Běžně zajišťujeme pracovně-lékařskou péči o zaměstnance zařazené do kategorií 1 a 2 dle kategorizace prací. U kategorií vyšších tedy 2R, 3 a 4 je nutné individuální posouzení. Pracovně-lékařské prohlídky jsou organizovány formou objednávkového systému, tzn. zaměstnanci jsou objednání na konkrétní dobu.